Kancelaria Adwokacka | Prawo kontraktowe
15895
page-template-default,page,page-id-15895,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Prawo kontraktowe

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa umów, w tym umów zawieranych z konsumentami oraz pomiędzy przedsiębiorcami. Specjalizujemy się w umowach powszechnie zawieranych w obrocie, zarówno nazwanych jak i nienazwanych. Reprezentujemy Klientów podczas negocjacji, zawierania i wykonywaniu umów oraz w sporach sądowych związanych z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem.

 

Zakres usług Kancelarii obejmuje m.in.:

  • negocjowanie i sporządzanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych występujących w obrocie gospodarczym, w tym umów nazwanych i nienazwanych, aneksów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, ogólnych warunków umów (OWU), umów zawieranych z udziałem konsumentów, a w szczególności:
  • umów obejmujących obrót rzeczami (umowa sprzedaży i zamiany, umowa dostawy, umowa zamiany, umowa przedwstępna, umowa darowizny, umowa deweloperska itp.);
  • umów obejmujących świadczenie usług (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, itp.);
  • umów obejmujących korzystanie z rzeczy (umowa najmu w tym najmu okazjonalnego, umowa dzierżawy, umowa użyczenia, umowa leasingu, itp.);
  • umów obejmujących finansowanie działalności (umowa pożyczki, cesja wierzytelności, umowa przejęcia długu itp.);
  • opiniowanie umów i projektów umów pod kątem ich legalności, prawidłowości, zabezpieczenia interesów Klienta oraz ryzyk prawnych związanych z umową, w tym w zakresie niedozwolonych postanowień umownych w obrocie konsumenckim;
  • doradztwo w zakresie zabezpieczenia umowy oraz realizacji ustanowionych zabezpieczeń;
  • nadzorowanie prawidłowości wykonania przez strony zawartych umów, ugód, porozumień;
  • pomoc prawną w zakresie rozwiązywania umów;
  • reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.