Kancelaria Adwokacka | Prawo cywilne Poznań – prawnik Piotr Jesiołowski
16314
page-template-default,page,page-id-16314,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Prawo cywilne Poznań – prawnik Piotr Jesiołowski

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną we wszystkich polach aktywności związanych z szeroko pojmowanym prawem cywilnym.

 

Zakres usług Kancelarii obejmuje m.in.:

  • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych;
  • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie projektów umów stosowanych w obrocie prawnym, w tym m.in. umów sprzedaży i zamiany, umów dostawy, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów najmu i dzierżawy, umów użyczenia, umów pożyczki, umów zlecenia, umów komisu, umów darowizny;
  • prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych zarówno z tytułu niewywiązania się z umów jaki z tytułu czynów niedozwolonych;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań w tym m.in. o odszkodowanie, zapłatę, roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji;
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych, zabezpieczających;
  • reprezentacja Klientów w toku negocjacji ugodowych;
  • prowadzenie spraw z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, użytkowania wieczystego, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, postępowaniach rozgraniczeniowych, służebności, w tym służebności przesyłu, użytkowania, zastawu, hipoteki, sprawy o eksmisję);
  • prowadzenie spraw wieczystoksięgowych.