Kancelaria Adwokacka | Odszkodowania
16126
page-template-default,page,page-id-16126,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Odszkodowania

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie postępowań odszkodowawczych, pomagając w uzyskaniu jak najkorzystniejszej rekompensaty (odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, wynagrodzenia). Pomoc prawna obejmuje reprezentację Klientów zarówno w postępowaniu sądowym jak i przedsądowym.

 

Zakres usług Kancelarii obejmuje m.in.:

  • uzyskiwanie roszczeń od ubezpieczycieli, np. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenia majątkowego (np. AC, lub z powodu szkód spowodowanych przez żywioły tj. powodzie, zalania, pożary), ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) lub ubezpieczenia na życie;
  • uzyskiwanie roszczeń z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wyniku czynów zabronionych;
  • uzyskiwanie roszczeń z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wypadkach komunikacyjnych;
  • uzyskiwanie roszczeń z tytułu szkód na osobie doznanych w zakładzie pracy;
  • uzyskiwanie roszczeń z tytułu błędów medycznych;
  • uzyskiwanie zadośćuczynień z tytułu naruszenia dóbr osobistych;
  • uzyskiwanie zadośćuczynień z powodu niesłusznego pozbawienia wolności;
  • uzyskiwanie odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w tym przez przedsiębiorstwa przesyłowe (służebność przesyłu);
  • uzyskiwanie odszkodowań za szkody w pojazdach osobowych, ciężarowych i innych środkach transportu powstałych w wypadkach komunikacyjnych.