Kancelaria Adwokacka | Obsługa prawna dla firm i przedsiębiorców Września
16310
page-template-default,page,page-id-16310,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Obsługa prawna dla firm i przedsiębiorców Września

Bieżąca obsługa prawna dla firm i przedsiębiorców

W zakres naszych działań wchodzi obsługa prawna przedsiębiorców. Września, Poznań i okolice to główne obszary, w których obsługujemy klientów gospodarczych i indywidualnych. Pomoc świadczona jest w formie doraźnej, a także formie stałej obsługi. Zakres usług Kancelarii obejmuje m.in.:

 • doradztwo w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kompleksową obsługę procesu rejestracji spółek, w tym doradztwo w zakresie sporządzania projektu umowy lub statutu spółki, przygotowanie dokumentów rejestracyjnych oraz reprezentacja przed sądem rejestrowym i organami administracji państwowej.

Kolejną naszą usługą jest obsługa prawna firm i spółek (w tym obsługa posiedzeń organów spółek, zmiany w składzie organów spółek, bieżące wsparcie organów spółek, sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych spółek, zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym itp.). Poniżej przedstawiamy zakres pozostałych realizowanych przez nas usług.

pexels-photo-2
prawnik-poznan

Skorzystaj z profesjonalnej obsługi prawnej przedsiębiorców we Wrześni

 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie projektów umów, kontraktów, regulaminów i innych dokumentów stosowanych w obrocie gospodarczym;
 • reprezentowanie przedsiębiorców przy zawieraniu umów;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach dotyczących umów handlowych;
 • windykację należności;
 • udzielanie porad prawnych w bieżącej działalności gospodarczej oraz sporządzenie opinii;
 • obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje też reprezentowanie w postępowaniach przez sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji;
 • doradztwo i zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych dot. zaskarżenia uchwał organów spółek;
 • obsługę procesów restrukturyzacyjnych spółek, tj.: łączenia się, podziału i przekształcania spółek;
 • likwidację i upadłość spółek.