Kancelaria Adwokacka | Kancelaria Adwokacka
Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym i przedsiębiorcom w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Kancelaria Adwokacka posiada biura we Wrześni oraz w Poznaniu.
adwokat we Wrześni, wrzesiński adwokat, kancelaria adwokacka we Wrześni, pomoc prawna we Wrześni, adwokat w Poznaniu, kancelaria adwokacka w Poznaniu, pomoc prawna w Poznaniu
16304
home,page-template-default,page,page-id-16304,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_popup_menu_text_scaledown,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. Stawiamy sobie za cel wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów, w związku z czym forma pomocy prawnej każdorazowo dostosowana jest do potrzeb Klienta i obejmuje szeroki wachlarz świadczonych usług w tym doradztwo prawne, sporządzanie umów i opinii prawnych, reprezentację przed sądami oraz organami administracji, mediację w sporach na etapie przedsądowym oraz stałą obsługę prawną przedsiębiorców.

 

Podstawowym celem Kancelarii jest dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług prawnych, przy uwzględnieniu indywidualnego podejścia do każdej z powierzanych przez Klienta spraw. Skupiamy się na wyznaczonym przez Klienta celu i jego oczekiwaniach. Oceniając ryzyko prawne doradzamy naszym Klientom najbardziej korzystne rozwiązania.

 

Kancelaria zapewnia, iż wszystkie sprawy prowadzone są z należytą starannością, tak aby powierzony problem prawny rozwiązany został bez zbędnej zwłoki i w sposób najbardziej korzystny dla Klienta.

 

W pracy zawodowej kierujemy się zasadami etyki zawodowej i godności zawodu, które są dla nas najwyższą wartością.

ZAKRES USŁUG

 

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną z zakresu wielu dziedzin prawa zarówno dla Klientów gospodarczych jak i indywidualnych. Pomoc prawna świadczona jest w formie doraźnej, a także formie stałej obsługi prawnej.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

 

>>

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria świadczy kompleksową i bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej.

Dowiedz się więcej

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną we wszystkich polach aktywności związanych z szeroko pojmowanym prawem cywilnym.

Dowiedz się więcej

Windykacja wierzytelności

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w odzyskaniu wierzytelności pieniężnych powstałych z tytułu umów, czynów niedozwolonych i innych zdarzeń skutkujących powstaniem roszczeń pieniężnych.

Dowiedz się więcej

Prawo kontraktowe

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa umów, w tym umów zawieranych z konsumentami oraz pomiędzy przedsiębiorcami. Specjalizujemy się w umowach powszechnie zawieranych w obrocie, zarówno nazwanych jak i nienazwanych. Reprezentujemy Klientów podczas negocjacji, zawierania i wykonywaniu umów oraz w sporach sądowych związanych z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem.

Dowiedz się więcej

Nieruchomości

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w toku negocjacji oraz zawierania umów dotyczących nieruchomości oraz w sporach sądowych związanych z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem.

Dowiedz się więcej

Odszkodowania

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie postępowań odszkodowawczych, pomagając w uzyskaniu jak najkorzystniejszej rekompensaty (odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, wynagrodzenia). Pomoc prawna obejmuje reprezentację Klientów zarówno w postępowaniu sądowym jak i przedsądowym.

Dowiedz się więcej

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną m.in. w następujących sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego:

Dowiedz się więcej

Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną m.in. w następujących sprawach związanych z problematyką prawa spadkowego:

Dowiedz się więcej

Prawo konsumenckie

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych obejmującą przygotowanie rozwiązań pozostających w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów.

Dowiedz się więcej

Spory sądowe i pozasądowe

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną obejmującą reprezentację Klienta w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych oraz administracyjnych.

Dowiedz się więcej

Prawo karne

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną m.in. w następujących sprawach z zakresu prawa karnego:

Dowiedz się więcej

Pomoc prawna

Nasza Kancelaria Adwokacka z Poznania oferuje klientom kompleksową pomoc prawną – zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.

Dowiedz się więcej

HONORARIUM

 

Wysokość naszego wynagrodzenia ustalana jest w drodze indywidualnej umowy z Klientem i uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu, oceny stopnia trudności konkretnej sprawy oraz od szacowanego czasu trwania postępowania lub czasu trwania świadczonej usługi.

 

Proponujemy swoim Klientom następujące sposoby rozliczeń:

  • Na podstawie uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej – fakturujemy wówczas za rzeczywisty czas pracy nad zleceniem, do faktury dołączamy specyfikację czasu pracy.
  • Wynagrodzenie ryczałtowe – uzgodnione z Klientem – wyliczone w oparciu o przewidywany czas pracy i charakter zlecenia oraz w oparciu o stawki minimalne zawarte w rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r.
  • Miesięczny ryczałt za stałą obsługę prawną – uzgodniony z Klientem po preferencyjnej stawce godzinowej.